MEDLEM
   
   

Foto: carl v essen
   
   

Historia

Kalendarium

Medlem

Kom på besök

   
   


Du som vill bli medlem i föreningen sätter in 100 kr för enskild medlem eller 200 kr för familj på Ask-Ekebyborna hembygdsförenings bankgirokonto 344-0914. Skriv namn och adress på kortet.

Uthyrning av Hembygdsgården sker under tiden 1 april till 31 oktober. Den som hyr skall vara medlem i hembygdsföreningen.

Lokalen rymmer ej mer än 50 personer.

Bokning sker hos Ann Hassel Åsmestad 50, 590 33 Borensberg. Tel.0703-704697.


   
       
   

Foto: carl v essen
   
   


Tag gärna kontakt med någon i styrelsen om du har frågor.

Carl von Essen ordförande. 070-5363007
Anna Wall,vice ordförande. 0702-465064
Kent-Willy Brandt,sekreterare. 070-57 43 905
Hans Petterson kassör. 0141-71151
Lena Enok Eriksson
Magnus Larsson
Lars Svensson
Lisa Josephsson – Heine
Karin Olofsson