Välkommen till vår hembygdsgård
   
   


Foto: Helena Törnqvist 
   

Historia

Kalendarium

Medlem

Kom på besök

   
   


Hembygdsgården är öppen söndagar; 7maj till 27 augusti
kl 13.00 - 16.00Då finns någon från föreningen som visar runt.
När hembygdsgården är uthyrd är tillträdet begränsat.
Pingsdagen 4 juni är det stängt.


Vägbeskrivning.

Från Linköping:

Kör mot Motala, västra avfarten på E4.
Efter ca 1 mil sväng vänster mot Fornåsa, detta är den södra vägen till Motala.
Efter ca 2 mil passeras Österstad, fortsätt ca 5 km, sväng höger mot Ekebyborna.
Efter ca 2 km, vid Ekebyborna kyrka, runda kyrkmuren och sväng vänster, därefter följ skyltning ut till Ekebyborna gamla Prästgård, ca 1,5 km till.

Det finns även andra vägar att ta, tex. över Brunneby, men den ovanstående är den enklaste.

Från Motala:

Kör utfarten mot Mjölby.
Efter Brinkbacken, sväng vänster mot Fornåsa. Direkt efter avtaget, sväng höger mot Fornåsa igen.
Efter ca 1 mil passeras Ulvåsa möbler, 200m därefter, sväng vänster mot Ekebyborna.
Efter ca 2 km, vid Ekebyborna kyrka, runda kyrkmuren och sväng vänster, därefter följ skyltning ut till Ekebyborna gamla Prästgård, ca 1,5 km till.


   
   

Foto: carl v essen